CASTROL MOLY GREASE

Universalfett med molybdendisulfid

Castrol Moly Grease er et universalfett som er forsterket med et fast smøremiddel og beregnet på så vel kjøretøy som
industribruk. Fettet bygger på en optimal blanding av mineralbasisolje, litium-fortykningsmiddelteknologi og spesielt
utvalgte tilsetningsstoffer som omfatter EP-/anti-slitasjekjemi, antioksidanter og korrosjonshemmere. Tilsetning av
molybdendisulfid gir bedre belastningsegenskaper samtidig som friksjonen blir mindre, særlig i komponenter som
beveger seg mye frem og tilbake.

Castrol Moly Grease egner seg til bruk i en rekke lagre med liten til middels hastighet, hvor det kan forekomme
slagbelastninger og store vibrasjoner og hvor det kreves bruk av et fett som er forsterket med molybdendisulfid.
Tilsetningen av et fast smøremiddel med friksjonsreduserende egenskaper gjør Castrol Moly Grease særlig egnet på
områder med mye bevegelse frem og tilbake og/eller glidebevegelser, hvor det er ønskelig å hindre slitasje.

På grunn av de universelle egenskapene kan Castrol Moly Grease brukes på så vel personbiler som komponenter i
anleggsmaskiner, deriblant svingbolter i elastiske ledd, kamskiver, skruegjenger, kileaksler, sleider og svingkranser.

Ingen treff.

Meny