Giroljer

Girolje for av høy kvalitet for bruk i industriell virksomhet og offshore. Våre giroljer holder høy kvalitet, beholder sin smøreevne over et stort temperaturområde og under vanskelige driftsforhold. Vår girolje gir deg driftssikkerhet.

Girolje
CASTROL ALPHA SP

68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Består av solventraffinerte mineraloljer med EP-tilsetninger av svovelfosfortype, hvilket gir meget god motstand mot slitasje.

Les mer
Girolje
CASTROL ALPHASYN PG

150, 220, 320

Polyglykol-basert olje med meget høy viskositetsindeks til bruk i gir som er utsatt for høye belastninger og store temperaturforskjeller.

Les mer
Girolje
CASTROL ALPHASYN T

32, 68, 100, 150, 220, 320, 460

Fullsyntetisk girolje beregnet til bruk hvor forholdene er ekstreme med hensyn til temperatur, trykk etc.

Les mer